Gdje mogu vidjeti Airbnb provizije?

Promijenjeno na Thu, 09 Feb 2023 na 03:35 PM

Ako koristite Airbnb vezu preko RoomRaccoona i želite vidjeti provizije izvezene s Airbnba, informacije možete pronaći u rezervaciji gosta.


1. Prethodno, kada je korisnik dobio rezervaciju od Airbnba, naplaćena provizija bila je dodijeljena kao dodatak u odjeljku "Dodaci" u rezervaciji:

2.Sada će nova prilagodba prikazati Airbnb proviziju kao liniju plaćanja u odjeljku "Plaćanje" rezervacije. To je slično načinu na koji se odražavaju naknade za rezervaciju Expedia Collect.

Ovo ima za cilj donijeti dosljednost u načinu na koji odražavamo iznose OTA provizije unutar sustava.